Príhovory prezidentov SKS

doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC.

Prezident SKS  2006 – 2009

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Prezident SKS  2006 – 2009

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc, FESC, FACC

prezident SKS  1997 – 2000, 2000 – 2003, 2016 – 2018

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

Prezidentka SKS 2009 – 2012

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Prezidentka SKS  2013 – 2015

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc

Prezident SKS  1993 – 1997