GENERÁLNI PARTNERI KONGRESU

HLAVNÝ PARTNER KONGRESU

PRÍPRAVU A REALIZÁCIU KONGRESU VÝZNAMNOU MIEROU PODPORILI

OSTATNÉ VYSTAVUJÚCE FIRMY A SPOLOČNOSTI

Slovenská kardiologická spoločnosť ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kongresu.