NEDEĽA 29. 11. 2020

15:40 – 16:40

KOMPLEXNÉ POSTIHNUTIA HRUDNEJ AORTY

COMPLEX DISEASES OF THORACIC AORTA                    

Blok pracovnej skupiny Periférna cirkulácia

Predsedníctvo: J. Maďarič, P. Gergely

Akútny aortálny syndróm – základný manažment pri postihnutí descendentnej hrudnej aorty M. Moščovič (Košice)  15 min
Chirurgické riešenie akútnej disekcie aorty

I. Gašparovič (Bratislava)

 15 min
Endovaskulární léčba komplexních postižění aorty

P. Vařejka (Bratislava)

 15 min
Diskusia  15 min

16:50 – 17:50

ŠPORTOVÁ A PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA

SPORT AND PREVENTIVE CARDIOLOGY

Blok pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia

Predsedníctvo: Š. Farský, I. Varga

Ako znížiť kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu v SR

Š. Farský (Martin)

 20 min
Športovec s hypertrofickou kardiomyopatiou

D. Krausová (Třinec, Česká republika)

 15 min
Športové vs. zlyhávajúce srdce – paralely, rozdiely a nutričná podpora

I. Varga (Bratislava)

 15 min
Diskusia   10 min

18:00 – 19:00

CHRONICKÝ KORONÁRNY SYNDRÓM (CCS) – STARONOVÝ PROBLÉM

CHRONIC CORONARY SYNDROME (CCS) THE OLD-NEW PROBLEM

Blok pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov

Predsedníctvo: I. Varga, M. Vachalcová

Zobrazovacie metódy v diagnostike CCS

M. Hriňová (Banská Bystrica)

15 + 5 min diskusia
Kedy preferovať medikamentóznu liečbu pred revaskularizačnou

P. Snopek (Nitra)

15 + 5 min diskusia
Pohľad kardiochirurga na revaskularizačnú liečbu CCS

B. Bezák (Bratislava)

 15 + 5 min diskusia