Organizačné a technické zabezpečenie

Adresa

 • TAJPAN s.r.o.
  Vážska 1, 821 07 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 35 910 828
  DIČ: 2021915357
  IČ DPH: SK2021915357

  Web: www.tajpan.com

Telefonický kontakt

 • tel: +421 2 33 00 43 80

Mgr. Jana Chrenková
PROJECT MANAGER
Mobil: +421 911 454 298
Email: jana.chrenkova@tajpan.com

Michal Galba
Head of technical department