Pondelok

Blok 1

AKTUÁLNE POHĽADY NA MANAŽMENT SZ

Blok 2

NAMIERENÉ NA KOMPLEXNÝ MANAŽMENT CHOLESTEROLU U RIZIKOVÉHO PACIENTA

Blok 3

SEKUNDÁRNA PREVENCIA KV RIZIKA – AKÝ JE SÚČASNÝ STAV?

Utorok

Blok 1

KAZUISTIKY Z KAŽDODENNEJ KARDIOLOGICKEJ PRAXE

Blok 2

ČO PONÚKA ALIROKUMAB VO SVETLE KLINICKÝCH DÁT, NOVÝCH EURÓPSKYCH ODPORÚČANÍ A SKÚSENOSTÍ Z BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE

Blok 3

KAM SMERUJE ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ROKU 2020?

Streda

Blok 1

DIASTOLICKÁ FUNKCIA: DEFINÍCIA, PATOFYZIOLÓGIA A HODNOTENIE

Blok 2

SLOVENSKÉ ZVYKY VS EURÓPSKE ODPORÚČANIA

Blok 3

TELEMEDICÍNA A KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA 

Štvrtok

Blok 1

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKS

Blok 2

ROBÍME PRE RIZIKOVÝCH PACIENTOV NA SLOVENSKU MAXIMUM?

Blok 3

TRENDY SOUDOBÉ KARDIOLOGIE

Piatok

Blok 1

ODPORÚČANIA PRE MANAŽMENT AKS V KLINICKEJ PRAXI 

Blok 2

OD TROMBOPROFYLAXIE PO ZLYHÁVAJÚCE SRDCE

Blok 3

POD POVRCHOM

Sobota

Blok 1

RENESANCIA CT VYŠETRENIA SRDCA

Blok 2

ORIGINÁLNE PRÁCE

Blok 3

“DYSLIPIDÉMIE V KARDIOLÓGII” (NAJNOVŠIE ODPORÚČANIA 2019 ESC DYSLIPIDÉMIE)

Nedeľa

Blok 1

KOMPLEXNÉ POSTIHNUTIA HRUDNEJ AORTY

Blok 2

ŠPORTOVÁ A PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA

Blok 3

CHRONICKÝ KORONÁRNY SYNDRÓM (CCS) – STARONOVÝ PROBLÉM

Pondelok

Blok 1

PREVENCIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI (NKS) V REÁLNEJ PRAXI NA SLOVENSKU

Blok 2

MANAŽMENT SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – „DLHÉ TIENE“ NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU PERORÁLNEJ ANTIKOAGULÁCIE 

Blok 3

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ O MANAŽMENTE KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ POČAS SÚČASNEJ PANDÉMIE A POTREBUJEME K TOMU AJ KOMPAS?