SOBOTA 28. 11. 2020  

15:40 – 16:40

RENESANCIA CT VYŠETRENIA SRDCA

RENAISSANCE OF CARDIAC CT IMAGING

Blok pracovnej skupiny Kardio-rádiologické zobrazovanie

Predsedníctvo: Z. Berecová, J. Šimková

Možnosti CT diagnostiky aortálnej chlopne

E. Drangová, J. Grebáč (Bratislava)

 15 min
Stresová myokardiálna CT perfúzia (s použitím selektívneho agonistu adenozin A2A receptorov) C. Gibarti, B. Vícha, J. Gonsorčík, M. Huňavý, A. Gallovičová (Košice)  15 min
Myokardiálny late enhancement v dual energy CT

Z. Berecová, I. Prečinská (Bratislava)

 15 min
Kardiak, či COVIDák?

D. Juskanič, L. Pátrovič, P. Snopek, K. Galková, J. Kytlic, E. Nevická (Nitra)

 10 min
Diskusia  5 min

16:50 – 17:50

ORIGINÁLNE PRÁCE

ORIGINAL RESEARCH

Predsedníctvo: J. Kmec

Dlhodobé monitorovanie rytmu u pacientov s kryptogénnou cievnou mozgovou príhodou V. Ščasná (Trnava)  15 min
Zmeny zloženia minerálov a eGFR, liečba kombináciou ACEi (sartan) a eplerenonu (MRI) u hypertonikov s rezistentnou arteriálnou hypertenziou (RAH)  M. Palinský (Košice)  15 min
Protektívny účinok na nanočastice viazaného aliskirénu v kardiovaskulárnom systéme hypertenzívnych potkanov

O. Pecháňová (Bratislava)

 15 min
Úloha adrenomedulínu, galektínu-3 a solubilného ST2 u hypertonikov v riziku srdcového zlyhávania M. Huňavý (Košice)  15 min

18:00 – 19:00

“DYSLIPIDÉMIE V KARDIOLÓGII” (NAJNOVŠIE ODPORÚČANIA 2019 ESC DYSLIPIDÉMIE)

„DYSLIPIDEMIAS IN CARDIOLOGY“ ( THE CURRENT 2019 ESC GUIDELINES FOR DYSLIPIDEMIAS)

Blok pracovnej skupiny Preventívna  kardiológia

Predsedníctvo: I. Šoóšová, Š. Farský, Ľ. Fábryová

Nefarmakologické intervencie do životného štýlu

Š. Farský (Martin-Vrútky)  

15 min
Farmakoterapia dyslipidémií – účinky na zastavenie progresie aterosklerózy

Ľ. Fábryová (Bratislava)

15 min
Manažment dyslipidémií pri rôznych kardiologických stavoch

I. Šoóšová, S. Filipová (Bratislava)

15 min
Diskusia 15 min