PIATOK 27. 11. 2020

15:10 – 16:10

ODPORÚČANIA PRE MANAŽMENT AKS V KLINICKEJ  PRAXI

UP TO DATE ACS GUIDELINES IN CLINICAL PRACTICE

Blok pracovnej skupiny Akútna kardiológia

Predsedníctvo: M. Studenčan, M. Hudec

Úvod

M. Studenčan (Prešov)

10 min
Kazuistika normálneho pacienta so STEMI. Ideme podľa Odporúčaní?

M. Hudec (Banská Bystrica)

20 min + 5 min diskusia
Kazuistika normálneho pacienta s NAP/NSTEMI. Ideme podľa Odporúčaní?

M. Studenčan (Prešov)

20 min + 5 min diskusia

16:20 – 17:50

OD TROMBOPROFYLAXIE PO ZLYHÁVAJÚCE SRDCE

FROM THROMBOPROPHYLAXIS TO THE FAILING HEART

Predsedníctvo: J. Kmec, E. Gonçalvesová

Manažment pacienta s NVAF liečeného pomocou PKI – kazuistika

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s r. o.

M. Studenčan (Prešov)

20 min
Je alebo nie je reverzia antikoagulačného účinku prínosná v reálnej praxi neurológa?

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim

M. Kováčik (Liptovský Mikuláš)

30 min
Betablokátory v kardiovaskulárnom kontinuu – srdcové zlyhávanie

J. Kmec (Prešov)

20 min
Dlhodobé implantovateľné mechanické podpory pre terminálne srdcové zlyhávanie

E. Gonçalvesová (Bratislava)

20 min

18:00 – 19:00

POD POVRCHOM

UNDER THE SURFACE

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová

„Mám sa dobre, pán doktor,“ čo hrozí týmto pacientom?

I. Rybár (Banská Bystrica)

15 min
Čo sa deje pod povrchom?

F. Šimko (Bratislava)

10 min
Riešenie sa skrýva priamo v srdci = reverzná remodelácia

M. Gbúr (Košice)

15 min
Zhrnutie a záver

E. Gonçalvesová (Bratislava)

5 min
Diskusia 15 min