STREDA 25. 11. 2020

15:10 – 16:40

DIASTOLICKÁ FUNKCIA: DEFINÍCIA, PATOFYZIOLÓGIA A HODNOTENIE

DIASTOLIC FUNCTION: DEFINITION, PATHOPHYSIOLOGY AND EVALUATION

Blok pracovných skupín Neinvazívna kardiológia a Chlopňové a vrodené chyby srdca

Predsedníctvo: M. Gbúr, J. Pacák

Diastolická funkcia  ľavej komory – základné pojmy a patofyziológia v korelácii s echom

M. Gbúr (Košice)

 18 min
Odporúčania pre hodnotenie diastolickej funkcie a diagnostika srdcového zlyhávania

B. Kafková (Košice)

 18 min
Strain echokardiografia: nové parametre do skladačky hodnotenia diastolickej dysfunkcie ľavej komory P. Dědič (Banská Bystrica)  18 min
Invazívne hodnotenie diastolickej funkcie ľavej komory

J. Pacák (Bratislava)

 18 min
Panelová diskusia

P. Dědič, M. Gbúr, P. Chňupa, B. Kafková, J. Pacák, I. Šimková

 18 min

16:50 – 17:50

SLOVENSKÉ ZVYKY VS EURÓPSKE ODPORÚČANIA

SLOVAK HABITS VS EUROPEAN RECOMMENDATIONS

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti KRKA Slovensko, s. r. o.

Predsedníctvo: M. Mora, P. Olexa, J. Števlík

Sartany vo vzťahu k inovatívnym terapeutickým postupom

M. Mora (Nové Mesto nad Váhom)

 15 min
Telmisartan – ako “hladko” vyriešiť variabilitu krvného tlaku

P. Olexa (Košice)

 15 min
Od zlozvykov k dobrým zvykom”– prvá jednotabletová trojkombinácia v sartanoch 

J. Števlík (Bratislava)

 15 min
Diskusia   15 min

18:00 – 19:00

TELEMEDICÍNA A KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA

TELEMEDICINE AND CARDIOVASCULAR DISEASES 

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu firmy Servier Slovensko spol. s.r.o.

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová, P. Hlivák, Ľ. Izáková, M. Mora

Moderovaná diskusia: E. Gonçalvesová

Čo môžeme očakávať od “teledoktora”?

Ľ. Izáková (Bratislava)

Telemedicína a konkordancia. Symbióza alebo komenzalizmus?

E. Gonçalvesová (Bratislava)

Súčasné možnosti a budúcnosť telekardiológia

P. Hlivák (Bratislava)

Telemedicína z pohľadu ambulantného kardiológa

M. Mora (Nové Mesto nad Váhom)